Darmowa dostawa od 150,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W SMARTOYS SP. Z O.O. SP.K
obowiązujące od dnia 25.05.2018 r.
(,,Zasady”)

        § 1. KIM JESTEŚMY?

1. Nasza Spółka.

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), („RODO”) w odniesieniu do przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Smartoys sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000524533, o numerze NIP 951-238-35-81, o numerze REGON 147 440 713, o kapitale zakładowym w wysokości 562 000zł (dalej jako ,,Smartoys”, ,,my”).

Smartoys prowadzi sprzedaż i dostawę na terytorium Polski artykułów oraz zabawek dla dzieci za pośrednictwem następujących serwisów internetowych: drewniaczek.eu, smartoys.pl, wielorazowepieluszki.pl, ekomaluch.pl, hurtownia.smartoys.pl, kidstyle.pl (dalej zwane łącznie jako ,,sklep internetowy”). 

2. Kontakt z nami.

Smartoys wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: smartoys@smartoys.pl lub prześlij list na adres siedziby naszej spółki: Smartoys sp. z o.o. sp.k, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

3. Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Smartoys, w trybie art. 37 RODO, powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako ,,IOD”) w osobie Marii Braun. Adres kontaktowy do IOD to: smartoys@smartoys.pl.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym, a także zapisując się na nasz newsletter.
 2. Dodatkowe dane osobowe dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP (jeśli prowadzisz firmę), otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją umowy sprzedaży artykułów dla dzieci (,,artykuły”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
 3. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszym personelem.
 4. Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym sklepie internetowym z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych Kontrahentów, np. Facebook,  Google +, PayPal. W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych Kontrahentów, najpierw zostaniesz przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie internetowym. Za Twoją zgodą Kontrahent przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w naszym sklepie internetowym. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym sklepie internetowym będziesz mógł logować się do niego z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych Kontrahentów.

§ 2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY
TWOJE DANE OSOBOWE? 

  1. Prowadzenie sklepów internetowych.
   1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych sklepów internetowych zgodnie z ich Regulaminem.
   2. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w sklepie internetowym oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter.
  2.  Realizacja sprzedaży.
   1. Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży.
   2. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę artykułów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.
  3. Cele marketingowe.

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie wyłącznie naszej oferty produktów. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie ,,Newsletter'a” lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów internetowych.

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  1. Inne cele.
   1. Rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii),
   2. Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
   3. Prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych naszych sklepów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
   4. Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
   5. Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
   6. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§ 3. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY
TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane, które przetwarzamy, są następujące:  

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz),
 3. adres zamieszkania,
 4. adresy dostawy,
 5. numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę),
 6. adres e-mail,
 7. numer telefonu,
 8. historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności),
 9. Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności,
 10. Twój podpis,
 11. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych sklepów internetowych (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki Cookies, o których mowa w § 4),
 12. numer IP, z którego komunikujesz się ze Smartoys,
 13. informacje o wizytach w naszym sklepie stacjonarnym w Warszawie, przy ul. Dembowskiego 17A,
 14. historia Twojej komunikacji z nami,
 15. dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł,
 16. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych,
 17. Twoje reklamacje,
 18. Twoje opinie,
 19. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane),
 20. udzielone przez Ciebie zgody.

§ 4. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym.
 2. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).
 3. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w naszym sklepie internetowym lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
 4. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
 5. obsługa logowania - weryfikacja połączenia między Tobą a naszym serwerem. Smartoys nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 6. prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 7. obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 8. przedstawianie sprofilowanych ofert,
 9. statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
 10. Niektóre podstrony naszych sklepów internetowych oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. 

§ 5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ
PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.
 2. Poniżej, wskazujemy i opisujemy konkretne cele:
  1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji w naszych sklepach internetowych tj. ,,drewniaczek.eu”, ,,smartoys.pl”, ,,wielorazowepieluszki.pl”, ,,ekomaluch.pl”, ,,hurtownia.smartoys.pl” oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów artykułów w naszym sklepie internetowym przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z  uprawnienia rękojmi (według Twojego wyboru);
  3. Jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionych artykułów do domu lub pod inny adres Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego realizacji umowy,
  4. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony sklepu internetowego, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
  5. W zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego artkułu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę artykułów;
  6. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  7. Z powołaniem się na uzasadniony interes administratora danych osobowych przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu: rozliczania świadczonych usług; zapewnienia bezpieczeństwa usług; prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych naszych sklepów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych; windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.

Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących Smartoys oraz oferty naszych sklepów internetowych.

§ 6. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY
TWOJE DANE OSOBOWE? 

 1. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.
 2. I tak odpowiednio:
  1. rejestracja w naszym sklepie internetowym oraz zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalności naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  2. cele marketingowe - przez okres prze jaki jesteś zarejestrowany/zapisany lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  3. realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  4. usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  5. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 10 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (nie dokonywałeś ponownie zakupów);
  6. w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§7. KTO JEST ODBIORCĄ
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 

 1. Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania umowy. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
  1. firmom przewozowym/transportowym – w celu dostawy zakupionego artykułu na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
  2. serwisom odpowiedzialnym za naprawę zakupionych artykułów Smartoys, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
  3. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
  4. agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z Klientami, w tym z Tobą;
  5. firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego sklepu internetowego  lub sklepu stacjonarnego;
  6. podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w przypadku realizacji transakcji płatniczych w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, w tym obsługującym systemy płatności: Alior Bank S.A., Bank Millenium, Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Citibank Handlowy S.A., Credit Agricole, Europ Bank, ING Bank Śląski S.A., Inteligo, PKO Bank Polski S.A. (iPKO) mBank (m Transfer), Nest Bank. Noble Bank, Orange, Invest-bank S.A., MasterCard, Visa, Dotpay.pl
 3. Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia.
 4. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia pseudonimizacji lub inne takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, podczas gdy my cały czas posiadamy Twoje dane i jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować.
 5. Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Do tych przypadków należy realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

§8. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY
DANE OSOBOWE?
 

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 2. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
 3. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 4. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się               z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.
 5. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem mailowym smartoys@smartoys.pl
 6. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 7. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

§9. JAKIE ZGODY ZBIERAMY? 

 1. W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od naszych Klientów lub Potencjalnych Klientów:
  1. Zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę możesz wyrazić na stronie internetowej każdego z naszych sklepów (patrz: belka u dołu strony);
  2. Inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu w sklepie internetowym od jej wyrażenia przez Ciebie.
  Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres smartoys@smartoys.pl lub listownie na Smartoys sp. z o.o. sp.k, ul. E. Dembowskiego 17, 02-784 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newslettera możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnej zakładki na stronie każdego sklepu internetowego („wypisz się z newslettera”).
 3. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 10. JAKIE MASZ PRAWA? 

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
 2. Twoje prawa obejmują:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
  2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
  4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (o oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
  5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail smartoys@smartoys.pl lub listownie na Smartoys sp. z o.o. sp.k, ul. E. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodny z adresem siedziby firmy.
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas lub naszego Inspektora Ochrony Danych wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
 5. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

§11. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych).
 3. Masz prawo do sprzeciwu również wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 4. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
 5. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail smartoys@smartoys.pl lub listownie na Smartoys sp. z o.o. sp.k, ul. E. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.
pixel